Összefoglaló a 2022. évi Megyei Vers és prózamondó versenyről

 

A Költészet Napja alkalmából 2022. április 12-én rendezte meg a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége a Vers és Prózamondó versenyt. A kulturális esemény helyszíne Gyöngyös város volt. A kiírásnak megfelelően, Petőfi Sándor és Váczi Mihály verseiből valamint Gárdonyi Géza prózai írásaiból választhattak versenyanyagot a senior előadók. Heves megye klubjaiból, egyesületeiből 13 fő jelentkezett a versenyre. Örömünkre szolgált, hogy irodalomkedvelő hallgatóság is kísérte a versenyzőket, így az előadók külső támogatást is kaptak a sikeres fellépéshez. Érkeztek Gyöngyöshalászról, Vámosgyörkről, Nagyútról, Hortról, Domoszlóról, Egerből és Tibolddarócról.  A nap sikeréhez hozzájárult a napfényes jó idő, a versenyzők felkészülése, a zsűritagok szakértő figyelme és kedvessége. Ezúton is köszönjük munkájukat. A verseny, minősítő eredmények kihirdetésével zárult. Kiváló minősítést kapott Bedőcs Lajosné (Tibolddaróc) Szőllősi Béláné (Domoszló) és Heimné Hegede Ilona (Gyöngyöshalász). A résztvevők többsége jó minősítést  kaphatott. A Vers és Prózamondó verseny  következő állomása az országos megmérettetés, ahol a megyei verseny kiválóságai (3 fő) képviselik Heves megyét. A zsűri jó tanácsait felhasználva, készülnek a Szenior társaink az országos döntőre, mely Nyíregyházán kerül  megrendezésre. Kívánjuk, hogy ott is jó eredmények szülessenek! Gratulálunk és köszönjük, hogy a versennyel és az együttléttel a Költészet Napját méltón ünnepekhettük.

 

 

 

2022. február 22. beszámoló közgyűlés

Eger, Megyeháza Barkóczy terem

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége Egyesület 2021-ban egy különleges évet élt meg, teljesített. A Szövetség 2021. március 3.-ára tervezett közgyűlése helyett a hatályos szabályok alapján az ügyvezetés fogadta el feladat és rendezvény tervünket. Az áltatok is ismert vírus, majd járvány helyzet teljesen átírta a betervezett faladatainkat és ennek megfelelően, ezen szabályok betartása mellett éltük életünket. Mint mindenkinek, így a szövetségnek, tagszervezeteinknek is alkalmazkodnia kellett az új helyzethez, a hatályos rendelkezések betartásához, a személyes találkozás nélkülözéséhez. Eleinte nehezen alkalmazkodtunk ehhez az új helyzethez, de az idő elteltével sajnos hozzá kellett szoknunk. A Szövetség tagszervezetei, tagjaink, egy olyan korosztályt képviselnek, akik szabálytisztelők, megszokták az együtt dolgozást és élvezni tudják az öröm pillanatait. Furcsa volt nélkülözni az első félévben a nagy rendezvények forgatagát, zenéjét, a táncos bemutatókat, a versenyek hangulatát, a valamint a sok-sok baráti ölelést. A vírus, járványhelyzetben maradt a család, ami törődést, szeretetet és biztos hátteret adhatott.

Természetesen az otthonunkba zárt élet arra is alkalmat ad, hogy elgondolkozzunk olyan dolgokról, amire korábban nem volt idő, átgondoljuk mi a fontos és mi nem. Ez az új helyzet több lehetőséget is adott tagtársaimnak a megnövekedett szabad idő hasznos eltöltésére, így kertészkedésre, olvasásra, tévézésre, internetezésre, új tudás megszerzésére, az online kommunikációra, kapcsolattartásra, családtagjainkkal és barátainkkal. Sajnos a klubélet, közösségi élet, kulturális, települési programok az első félévben nem voltak, nagy kérdés volt a szövetség vezetőinek valamint nektek klubvezetőknek, egyesületi elnököknek, hogyan tudjuk majd ismét talpra állítani közösségeinket? Tudunk-e majd annyi élményt, erőt adni szenior társainknak, ami visszahozza őket a közösségbe, lesz-e bátorságuk a hónapokig tartó bezártság után ismét együtt lenni, ünnepelni. Ezekre a fontos kérdésekre a jövő fogja megadni a választ, a járványügyi helyzet egyszer elmúlik, egészségben túléljük és újult erővel tudjuk a 2022 évi kulturális programjainkat tervezni és végrehajtani, újabb élményekkel gyarapodni és élni közösségi életünket. A Nyugdíjasok Heves megyei Szövetsége 2021-ben nem tudta megrendezni az alábbi megyei versenyeit: a vers és prózamondót, a dalversenyt, továbbá a Nyugdíjas Ki Mit Tud-t, a regionális versenyek sem lettek megtartva. A legnagyobb ünnepünk az Idősek Világnapja megtartásra került, így tudtuk köszönteni a 2020 és a 2021 évi házassági évfordulósainkat, átadni az idősbarát polgármesteri címeket, közösségi díjakat. A 2020. évi beszámolót, a beszámoló közgyűlést a járványügyi helyzet miatt személyes megjelenéssel nem tudtuk elfogadni. A beszámoló az akkor hatályos szabályok alapján online módon, az elnökségi tagoknak történt kiküldés és a nyilatkozat visszaérkezése továbbá a Felügyelő Bizottság  jóváhagyása után mint ügyvezető testület került elfogadásra. Ennek megfelelően került felterjesztésre a kettős könyvelésű egyéb szervezet pénzügyi beszámolója a bírósághoz. A járványügyi helyzet javulása után a Kormányrendeletben meghatározottak szerint került összehívásra júniusban a részközgyűlés Eger Városháza konferenciatermében és a Gyöngyösi Mátra Honvéd kaszinóban, amelyen jóváhagyásra került az ügyvezetés által elfogadott 2020. évi beszámoló és a 2021. évi munkaterv.

Ennek ellenére a vírus, járványügyi helyzetben, a körülményekhez képest építettük az elmúlt egy év alatt ernyőszervezetünket. Természetesen az első félévben a pandémia miatt nem tudtuk megtartani a betervezett programjainkat. Július hónapban megtartásra került a Sarudi Arató Nap, a Kelet-Magyarországi Szenior Tánctalálkozó Gyöngyösön és a Megyei Kórustalálkozó Hevesen. Augusztusban 4 napos kiránduláson vettünk részt az Őrségben. Szeptemberben megtartottuk a Megyei Sportnapot az Egri Termálfürdőbe, az Idősek Világnapját az Egri Kemény Ferenc Sportcsarnokban. Októberben az Egri Érseki Palotaát és a Főegyházmegyei Könyvtárat tekintették meg tagtársaink. Novemberben  színházi programon vettek részt a megyei tagtársaink Egerben. Összességében a kevés rendezvényünk ellenére tartalmas, színvonalas programokat ajánlottunk és szerveztünk tagságunknak, tagszervezeteinknek. Fontos feladatunk volt a tagjaink érdekvédelme, fogyasztóvédelme is. Ez egyben értékvédelmet is jelent, a szövetség 29 éves fennállása alatt felhalmozott értékeket megtartjuk és tovább szilárdítjuk. Másik fontos feladatunk: kultúránk, hagyományaink, nyelvünk művelése és átörökítése a következő generációk, nemzedékek részére, ezt előbbiekben elmondottak alapján csak részben tudtuk teljesíteni. Továbbá erősítettük az egészségfelvilágosító, egészség megőrző, mozgás és sport programjainkat.

Összegezve: bár 2021, az előző évhez hasonlóan egy különleges év volt, a 2021 év feladatairól, a megvalósult programjairól, rendezvényeinkről elmondhatjuk, hogy sikeres, élményt adó közösséget építő évet zártunk. A tőletek kapott bizalomnak megfelelően és ezt szem előtt tartva dolgoztunk. A jövőben is veletek együtt, közösen, szeretnénk építeni, fejleszteni, erősíteni a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségét. Köszönöm a vezető társaim és az elnökség konstruktív munkáját. Ehhez a kérem a hozzájárulásotokat, és majd a beszámoló elfogadását. Köszönöm!

Farkas Attila

elnök


 

Gratuláció!

A XII. Országos Szenior Táncfesztiválon Gyulán a követekző Heves Megyei Tánccsoportok Kaptak díjat:

- Ostorosi "Zsályák": arany

- Vámosgyörki Őszirózsák Nyugdíjas Klub tánccsoport: arany

- Recski Örökzöld tánccsoport: arany

- Horti Erkel Ferenc Nyugdíjas Klub tánccsoport: ezüst

- Abasári "Árvalányhaj" tánccsoport ezüst

 

Megvalósult programjaink:

2021

 

 

Sarudi Aratóünnep, 2021. július 3.

A XXVIII. alkalommal megrendezett jeles napra a Sarudi Önkormányzat és a Nyugdíjasok H. Megyei Szövetsége közösen készült. Tilcsik István polgármester saját farmján meleg szeretettel, finom disznótoros étkekkel fogadta a közel 400 megyei nyugdíjast. Szövetségünk klubjai felidézve a régmúltat, vászonruhába öltözve, kaszával,sarlóval álltak a rajthoz,hogy megmutassák,hogyan is történt régen az aratás. Nyolc csapat tagjai mérték össze ügyességüket a kaszálás kévekötés, marokszedés, és keresztrakás területén. A közös, bőséges termésért való imádkozást, s az aratást követően adták elő műsoraikat a megye nyugdíjas klubjai, az ez alkalomra összeállított arató és katona dalcsokrokkal. Megcsodálhattuk az alkalomhoz illő öltözékeket, nagy tapssal jutalmaztuk a szebbnél-szebb összeállítású és hangú előadásokat. Ők voltak a Sarudi népdalkör, a Felsőtárkányi asszonykórus, Besenyőtelki népdalkör, Egri Vitézek Dalkör,Tiszanánai Népdalkör,Mezőszemerei Népdalkör,Tiboldaróci Dalkör,Tenki kórus,Egri vegyes kórus,Egercsehi asszonykórus,Kékibolya Honvéd Népdalkör. Az aratás versenyzőit 3 tagú zsűri értékelte, mely alapján az alábbi eredmények születtek.

Aratás győztese:  idén is a sarudi csapat Rostás Zsolt vezetésével                    második helyen végeztek a  Nagyfügediek,Fehér József vezetésével 

harmadik helyezett   a Guba Áronné vezette Pélyi csapat.

legjobb kaszás Nagyfügedről,legjobb marokszedő Sarudról,

legjobb kévekötő Besenyőtelekről,

legjobb keresztrakó Pélyről érkezett.                                                                   

A kitünően megszervezett napon minden résztvevő kedvének megfelelően dalolhatott, táncolhatott, majd elégedetten fejezte be a napot.

 

10. Kelet-Magyarországi Szenior Tánctalálkozó Gyöngyös

 

Július 6.-án került megrendezésre Gyöngyösön a Gyöngyök Mátra Művelődési központban a 10. Kelet-Magyarországi Szenior Tánctalálkozó. A rendezvény megvalósításában együttműködő és támogató Gyöngyös Város Önkormányzata, a védnöke pedig Hiesz György, Gyöngyös Város polgármestere. Ezen az eseményen nyugdíjas társaim bemutatták tánctudásukat, látványos műsorukkal és népviseletükkel jelezték tájegységüket, továbbá bizonyosságot adnak arról, hogy a nyugdíjas évek is nagyon szépek. A tánctalálkozó, 8 Heves megyei és 1-1 Borsod és Szabolcs megyei szenior tánccsoport vett részt és kb. 140 fő résztvevő. Tánctalálkozónk igen népszerű, de a versenyre kevés idő állott rendelkezésre a járványügyi helyzet miatt, így csak 10 csoport tudta bevállalni a versenyzést. A rendezvényünk a hatályos szabályok betartásával kerül megrendezésre és csak vakcinaigazolvánnyal rendelkezők vehettek részt. Az előadott táncok műfaját tekintve igen széles a paletta. A táncos lábú szeniorok magas színvonalon adtak elő néptáncot, egyéb táncot: rock and rollt, matróz retrót, orosz táncot és volt egy flasmod is. A zsűri tagjai ismert táncművészek: Domoszlai József néptáncos, a Vidróczki Néptáncegyüttes alapítója és Füzessy Tibor társas táncos. A zsűri arany, ezüst minősítésekkel értékelte a produkciókat.

Ezüst minősítést kapott: Nyugdíjas Szeretet Egyesület tánc csoport Csengerről, a  Mátra Nagycsaládos Egyesület „Táncos lábú nagyik „ Markazról, a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet „8 pettyes” tánc csoportja Egerből, a Domoszlói Nyugdíjasokért Egyesület szólótáncosa, a Szemfényvesztők tánccsoport  Gyöngyöshalászról. Arany minősítést kapott: az Erkel Ferenc Nyugdíjas Klub tánccsoportja Hortról, a Mosoly Országa Kulturális Egyesület tánccsoportja Miskolcról, az Őszirózsák Nyugdíjas Klub tánccsoportja                                              Vámosgyörkről. A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnökének különdíját kapta: az Örökzöld Táncsoport Recskről, a Gyöngyös Város polgármesterének különdíját kapta: az Ostorosi Zsályák tánccsoport. Az éves tervünkben már hagyománnyá vált a gyöngyösi tánctalálkozó, reméljük hogy jövőre is tovább folytathatjuk e nemes hagyományt. A zsűri értékelésében szakmai tanácsokkal látta el a tánccsoportokat, így  útravalót kaptak a gyulai országos táncversenyre való felkészüléshez.

A Nyugdíjasok 5. Heves Megyei Kórustalálkozója 2021. július 23-án került megrendezésre. A találkozó, közös munka eredményeként, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége és a Hevesi Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében jött létre. Heves Város Önkormányzata volt a fő támogató, a rendezvény fővédnöke pedig Sveiczer Sándor polgármester úr. Kiemelt tisztelettel köszönjük, hogy a találkozón megjelent Szabó Zsolt úr, Hatvan, Heves és körzete országgyűlési képviselője is. Az esemény hosszas előkészítés után valósulhatott meg, hiszen aktuális szabályokról, rendeletekről kellett tájékozódni és egyeztetni a résztvevőkkel. Örömünkre szolgált, hogy a jelentkezőket nem bátortalanította el a rövid idejű felkészülés, a védettségi igazolványok bemutatásának kötelezettsége. Erős volt a találkozás és a színpadi bemutatkozás vágya. A kórustalálkozón 14 dalkör vett részt, ami 180 vidám nyugdíjas részvételét jelentette. A kórusok és dalkörök vidám dalcsokrokat adtak elő a népdalok, katonadalok, palócdalok, népi szerelmes dalok gazdag világából. Újra láthattuk a tájegységet jellemző népviseleteket, amelyek a dalok mellett színvilágukkal is gyönyörködtettek bennünket. A kórusok, minősítéssel záródó zsűrizését Kissné Kertész Gabriella ének-zene tanárnő, mint elnök valamint Berecz Károlyné ének-zene tanárnő és Lövei János ny.ének-zene tanár, karnagy vállalta. Köszönetet szeretnénk mondani, hogy értékelésükben kiemelték a kórusok további fejlődését segítő észrevételeiket. A minősítés az alábbi eredményeket hozta:

ARANY minősítés:  Eger – Egri Vitézek Kórus, Kékibolya Honvéd Népdalkör, Hatvan – Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjasa Klub Népdalköre, Heves - Őszikék” kórus, Kisnána - Mátragyöngye  Hagyományőrző Népdalkör, Maklár - Búzavirág Népdalkör. EZÜST minősítés: Besenyőtelek- Pacsirta Népdalkör, Felsőtárkány - Felsőtárkányi Asszony kórus. BRONZ minősítés: DomoszlóNefelejcs Népdalkör, Egerszalók – Rozmaring Hagyományőrző Asszonykórus, Gyöngyös – Gyöngy-Wyrág dalkör, Tarnalelesz – Ezüstvirág Nyugdíjas Klub Énekkara, Tenk – Őszirózsa Nyugdíjas Klub Kórusa, Tiszanána – Nyugdíjas Dalkör.  

Az 5. Heves Megyei Kórustalálkozó nyitódalcsokrát Pozsik Joachinné, Róza énekelte. A NYOSZ tízszeres aranydíjas népdalénekesének gyönyörű hangja betöltötte, szeretettel töltötte meg a nagyterem falait. Ilyen kezdet után indult a kórusok, dalkörök bemutatkozása. A záróműsort a Szűcsi Évgyűrűk Nyugdíjas és Kulturális Egyesület tánccsoportja adta.                                                                                                                                                             Balatonfüred lesz a 2021.évi Országos Dalköri Fesztivál helyszíne, ahol a megyei találkozó Arany minősítést kapott csoportjai folytatják a versenyzést. Kívánjuk, hogy ott is szép eredményeket érjenek el és újra halljuk a magyar népdalok hagyományokat őrző dallamait.

                                                    Farkas Attila elnök

Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szépkorúak fesztiválja

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége és a Magyar Vásár Kulturális Egyesület vezetősége 2020. október 11.-én rendezte meg Egerben az Érsekkertben a Szépkorúak fesztiválját.

Résztvevők: Hevesi Nyugdíjas Egyesület Őszikék Énekkar, Felsőtárkányi Asszonykórus, Pozsik Joachinné Nyugdíjasok Egercsehi Egyesülete (szóló), Kerek László Kápolnai Margaréták Hagyományőrző Egyesület (szóló) és a az Egri Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet: kórusai, színjátszó csoportja és szólósai.

Köszöntés

Somfai Tiborné Elvirát, a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet Hagyományőrző Népdalkör vezetőjét köszöntöttük 88. születésnapja alkalmából 2020. október 7. én a lakásán. Átadásra került részére a Nyugdíjas közösségért díj. 

Részt vettek a köszöntésen: Farkas Attila elnök, Vinczéné Kovács Margit alelnök, Kovács Miklósné Lujza titkár és Kósa László a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet elnöke. (Képek a galériában)

Klub és egyesületi évfordulók 2020 évben

1, Abasár, Árvalányhaj Tánccsoport 10 éves: január 10.

2, Erdőtelek, Nyugdíjas Klub 20 éves: január 11.

3, "Együtt Abasárért" Aba Sámuel Egyesület 15 éves: január 17.

4, Markaz Örökifjak Nyugdíjas Klub 35 éves:: július 18

5, Pély, Tiszavirág Nyugdíjas Klub 20 éves: szeptember 5.

6, Bélapátfalva, Napsugár Nyugdíjas Klub 25 éves: szeptember 17.

 

 

A NYUGDÍJASOK HEVES MEGYEI SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az egyesület a 2011.éviCLXXV. törvény, valamint Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezései szerint folytatja tevékenységét az alábbiak szerint:

I.rész
Az Egyesület neve és székhelye

 1. Az Egyesület neve és székhelye: Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége Egyesület
 2. Az Egyesület önkéntesen létrehozott jogi személy.
 3. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez. Választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 4. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
 5. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
 6. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja
 7. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 8. Szolgáltatásainak igénybe vétele és beszámolói nyilvánosak, amelynek legfontosabb adatait az Egyesület-székhelyén bárki számára hozzáférhetően kifüggesztve – nyilvánosságra hozza.
 9. Az Egyesület éves beszámolójába, illetőleg a Közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet.
 10. Az Egyesület székhelye: 3300 Eger Knézich Károly u. 8.
 11. Az Egyesület rövidített neve: Hevesnyugd
 12. Az Egyesület működési területe: Heves-, Nógrád- és Borsod megye, Magyarország, illetve a határon túli magyar lakosság lakóterülete.

II. rész
AZ EGYESÜLET CÉLJAI

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége Egyesület célja és feladatai:

 1. A Megyei Egyesület célja: a nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári jogainak védelme, érdekeinek képviselete. Ezen belül különös gondot fordít társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteinek kielégítésére.
 2. Szorgalmazza, és támogatja a magyar nyugdíjasok összefogását, egyesületek és civil társaságok létrejöttét.
 3. Tevékenysége során figyelemmel van más társadalmi rétegek jogos érdekeire is. Célját és vállalt feladatait demokratikus módszerekkel valósítja meg, ezek elérésére kész minden demokratikus szervezettel együttműködni.
 4. A közösen vállalt célok végrehajtásában együttműködést valósít meg, részt vesz az együttműködő szervezetek programjaiban.
 5. A Megyei Egyesület befogad a mozgalomba, szervezeteibe, minden demokratikus gondolkodású és magatartású nyugdíjas, vagy időskorú magyar állampolgárt, függetlenül nemzetiségi, etnikai, párt, vagy vallási hovatartozásától.
 6. Lehetővé teszi, hogy közhasznú tevékenysége során tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból.
 7. A megyei Egyesület és tagszervezetei a 2011. évi CLXXV. 1-30.§-ban felsorolt tevékenysége közül különösen a következőket végzi:
  • Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, önállóan, illetőleg együttműködve az egészségügyi szervekkel. 
  • Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. Szociális gyermek jóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokban együttműködik az önkormányzatokkal.
  • Kulturális örökség- és műemlékvédelemben való közreműködés.
  • Emberi és állampolgári jogok védelmének tudatosítása.
  • Az egészséges életre nevelés, az életkornak megfelelő rendszeres sportolás elősegítése.
  • Közrend és közbiztonság propagandája.
  • Közhasznú szervezetek szerveződése, megvalósulásának elősegítése.
  • A bűn megelőzés elősegítése.
 8. Szervezi az egyesülethez tartozó tagszervezetek között az iírott és elektrónikus nformáció áramlást, folyamatosan fenntartja a kapcsolatot a médiával. Az Egyesület munkájáról a HONLAPON keresztül ad tájékoztatást, és elősegíti a rendezvényekre való mozgósítást.
 9. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
 10. Együttműködést alakít ki és tart fenn a különböző állami, önkormányzati, közigazgatási társadalmi és egyéb szervekkel célkitűzéseinek és feladatainak megvalósítására.
 11. Az Egyesület tevékenysége, programjai bárki számára hozzáférhetőek.

III. rész
AZ EGYESÜLET TAGJAI, TAGSZERVEZETEI, JOGAIK ÉS KÖTELESSÉGEIK

 1. Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és elfogadja az Alapszabályt.
 2. A leendő tag belépési szándékát az elnökségnek jelentheti be. A tagnyilvántartásba vételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.
 3. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a mindenkori Közgyűlés dönt.
 4. A tagok jogai és kötelezettségei:
  • javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek a Egyesület döntést jelentő ügyeiben
  • választhatók tisztségekre és megválasztják a tisztségviselőket
  • részt vesznek és véleményt alkothatnak az Egyesület rendezvényei
  • jogosultak az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
  • kötelesek tagdíjat fizetni
 5. A tagsági jogviszony megszűnik:
  1. a tag kilépésével
  2. a tagsági jogviszony Egyesület által rögzített felmondásával,
  3. a tag kizárásával,
  4. a tag jogutód nélküli megszűnésével.
  5. tagdíj nem fizetés esetén

A tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez/elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor indokolás nélkül megszüntetheti. Ha a tag nem felel meg a tagság 3.1 pontban foglalt feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondásról az elnökség felterjesztésére az Egyesület közgyűlése dönt. A tagoknak a jogszabály, az Egyesület Alapszabályát, vagy a közgyűlési határozatát súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása esetén, a közgyűlés – bármely egyesületi tag, vagy bármely egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Az egyesület alapszabályát vagy a közgyűlés határozatát súlyosan sértő magatartás a tagdíj egy évig felszólítás ellenére történő be nem fizetése. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett kezdeményezést az elnök terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.A határozatot a taggal írásban kell közölni. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag az egyesület székhelye szerinti illetékes. Törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. A tagsági jogviszony megszűnéséről az elnökség határozatot hoz.

IV. KÖZGYŰLÉS

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

 1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.
  • A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület Ügyintéző Képviselő szerve az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület tisztségviselői: az elnökség tagjai: elnök, alenök, titkár és 14 fő további elnökségi tag. Az Egyesület ügyintéző tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, aki Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás ítélete alatt.
 2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  • az Alapszabály megállapítása és módosítása,
  • az éves költségvetés meghatározása,
  • az éves beszámoló jóváhagyása,
  • az elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása,
  • a tagnyilvántartás rendjének meghatározása,
  • más egyesülettel való egyesülés vagy a megszűnés kimondása,
  • a tagsági díj összegének meghatározása,
  • közhasznúsági melléklet kimondása.
  • Azok a kérdések, melyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
 3. A Közgyűlést az elnökség évente legalább egyszer köteles össze hívni. A közgyűlést az Egyesület székhelyére kell összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell:
  • az Egyesület nevét és székhelyét.
  • a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését,
  • a közgyűlés napirendjét.
 4. A megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés után 3-15 napon belül hívható össze és a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak abban az esetben, ha arra meghívóban utalás történik. A megismételt Közgyűlés csak az eredeti kérdések tekintetében érvényes. A Közgyűlés nyilvános. A nem ugyanazon a napon megismételt közgyűlésre külön meghívót kell küldeni valamennyi tagnak.
 5. A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a későbbi időpontra összehívott, megismételt Közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában-, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni.
 6. A napirenden nem szereplő kérdésben a Közgyűlés csak akkor határozhat, ha határozatképes és a kérdés napirendre tűzéséhez hozzájárul.
 7. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha legalább a tagok 10 százaléka – az ok és a cél megjelölésével – kívánja.
 8. A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az egyesület minden tagja, minden 18. életévét betöltött tagot 1 szavazat illet meg.
 9. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 fő személyesen, illetve a jogi személy a tagok által igazolt képviselője útján megjelent. 
 10. A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitelesítőt kell választani.
 11. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Közgyűlésen történtek rövid leírását. Mind a Közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja közgyűlés esetén a levezető elnök és a Közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.
 12. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 13. A Közgyűlés az éves beszámolót, valamint a Közhasznúsági mellékletet a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint – azaz egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal fogadja el.
 14. A Közgyűlés nyílt szavazás útján dönt a személyi kérdésekről általában, különös esetekben titkos szavazást rendelhet el. Titkos szavazás útján dönt bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza.
 15. Kétharmados szótöbbség szükséges az Alapszabály módosításához, vagy az egyesület átalakulásához, vagy a feloszlás kimondásához.

V. AZ ELNÖKSÉG, AZ ELNÖK, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 1. Az Egyesület elnöksége 5-17 tagból áll.
 2. Az elnökség tagjai: elnök, alelnök, titkár, elnökségi tagok
 3. Az elnökség tagjait a Közgyűlés választja 5 éves időtartamra.
 4. Amennyiben az elnökség tagjainak létszáma 5 fő alá csökken, úgy az egyesület elnöke közgyűlést köteles összehívni új elnökségi tagok megválasztása érdekében.
 5. Az Egyesület vezető tisztségviselői:
  • Az Egyesület elnöke 2018. április 17. napjától 2023. április 17. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra:
  • Farkas Attila (születési hely, idő: Felnémet, 1953.02.09., anyja neve: Szarvas Erzsébet, adóazonosító szám: 8314505226) 3330. Eger, Egri út 58. szám alatti lakos,
  • Az Egyesület titkára 2018.április 17. napjától 2023. április 17. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra:
  • Kovács Miklósné (születési hely, idő: Nagyréde, 1950.02.16., anyja neve: Herceg Julianna, adóazonosító szám: 8303613472) 32991. Vámosgyörk, Kossuth út 14. szám alatti lakos.
 6. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve. Saját ügyrendje alapján tevékenykedik. Az elnökség az elnök irányításával gondoskodik az Alapszabály betartásáról, a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról, koordinálja a tagok tevékenységét.
 7. Az Egyesület tevékenységének irányítása, AZ ELNÖKSÉG FELADATA:
  • a Közgyűlés előkészítése, összehívása,
  • az Egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtése,
  • az Egyesület költségvetési tervezetének előterjesztése a Közgyűlés elé, a gazdálkodásról, valamit az Egyesület éves tevékenységéről való beszámolás a Közgyűlés előtt
  • Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, jelentésekbe, határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére.
  • döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
  • az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, kivéve a tag kizárás, mely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
  • dönt számviteli kérdésekben
 8. Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok, és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és 3. személyekkel szemben az elnök képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnököt vagy a titkárt meghatalmazhatja a képviselettel.
 9. Ugyanakkor az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök (önállóan), vagy/és a számlavezető intézet előtti eljárásra meghatalmazott alelnök /elnök, titkár elnökségi tag/együttes aláírása szükséges.
 10. Az elnökség negyedévente illetve szükség szerint ülésezik. Az ülést a napirend közlésével az elnök hívja össze, legalább 8 nappal megelőzve az ülés összehívását
 11. Az elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az elnökség az ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és minősített kétharmados szótöbbséghez kötött határozathozatalról is rendelkezhet. Az elnökség akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a +1 fő jelen van, szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.
 12. Az elnökség határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
  1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  2. bármely más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
  3. Nem minősül előnynek az Egyesület célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
 13. Az elnökség évente egyszer a rendes közgyűlésen beszámol a közgyűlésnek és elkészíti az Egyesület éves beszámolóját, valamint a Közhasznúsági jelentést.
 14. Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az elnökhöz, illetve az elnökséghez.
 15. A vezető tisztségviselők megbízatása:
  • a megbízás idejének lejártával,
  • visszahívással, lemondással, vagy,
  • elhalálozással szűnik meg. Amennyiben az elnök megbízatása megszűnik, illetve az elnökség tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal csökken, a Közgyűlés új elnökséget választ.
 16. Az elnök feladatai és hatásköre:
  • a közgyűlés, valamint az elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,
  • az Egyesület képviselete,
  • az Alapszabály, a Közgyűlés és elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete
  • irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását
  • mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
  • az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés engedélyezéséről
  • a közgyűlés és az elnökség határozatairól, olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodik, amelyből az ügyintéző szerv döntésének tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogató és ellenzők számaránya és lehetőség szerint személye megállapítható
  • megszervezi és iránítja az Egyesület rendezvényeit
 17. Az alelnök feladata és hatásköre:
  • az elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén az elnök helyett, az elnök feladatait látja el
  • gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről
  • végzi az Egyesület levelezését
  • tevékenyen részt vesz az Egyesület rendezvényei végrehajtásában
 18. A titkár feladata:  - az elnök, az alelnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnök helyett az elnök feladatait látja el, -előkészíti a közgyűlésre az elnökségi beszámolót és előkészíti a határozati javaslatot - nyilvántartja az elnökségi ülések, klubvezetők fóruma napirendjeit - tevékenyen részt vesz az Egyesület rendezvényei végrehajtásban
 19. Az elnökségi tagok feladata: -rendszeresen és tevékenyen részt vesznek az elnök felkérése alapján az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában
 20. Felügyelő Bizottság

              A Közgyűlés az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Felügyelő Bizottságot hoz létre

              A felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek alárendelt testület. A Felügyelő Bizottság háromtagú, az elnököt és a két tagot a közgyűlés választja, egyszerű szótöbbséggel, nyilt szavazással, közvetlen választással, határozott időre, 5 évre, Feügyelő Bizottsági tagságot külső személy is betölthet. 

            A Felügyelő Bizottság a közgyűlésen évente beszámol a tevékenységéről.

           - A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.

          - A Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság elnöke hívja össze, a közgyűlés összehívására vonatkozó előírás szerint 

          - Az ülés határozatképes, ha azon a bizottsági tagok 2/3-a, két fő jelen van.            - A Felügyelő Bizottság döntéseit, határozatait nyilt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést újra kell tárgyalni.                  - A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a Felügyelő bizottság Elnöke és egy, jegyzőkönyv hitelesítésére felkért jelen levő Bizottsági tag írja alá.                                                          - A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek, ezekről másolatot készíthetnek.                                                                  A Felügyelő Bizottság feladatai:                                                                               - az Egyesület pénz és vagyonkezelésének vizsgálata,                                           - a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,                                                                   - a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,                                                                     -  az éves beszámoló felülvizsgálata,                                                                  - a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,                                              - a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,                                               - az Egyesület vagyon megóvása érdekében szüksége intézkedések megítélésének ellenőrzése,                                                                                             Nem Lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki az elnök, az alelnök, titkár, illetve az elnökség tagja,                                    - az Egyesülettel a migbizatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,                                                                            - az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján níújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszeinti juttatást-, illetve                                                                                   - a fent meghatározott pontokban meghatározot személyek közeli hozzátartozója,                                                                                                                                                             

        VI. A HATÁROZATOKRA ÉS AZ EGYESÜLET ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. A Közgyűlés és az elnökség határozatait az elnök a Határozatok Könyvébe vezeti, a határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része 1-től induló növekvő sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy közgyűlési határozat (KGY–hat), vagy az elnökség határozata (E.hat). A Határozatok Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének napját, illetve időtartamát, valamint azt is, hogy milyen arányban szavazták meg a határozatot.
 2. A Közgyűlés, illetve az elnökség döntéseiről az érintetteket az elnökség haladéktalanul értesíti. Az értesítés történhet telefaxon, e-mail-ben, vagy ajánlott küldeményként.
 3. Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok könyvébe és az Egyesület egyéb nyilvános irataiba bárki betekinthessen és a megtekintett iratokról saját költségére másolatot készíthessen.
 4. Az iratokba való betekintést előzetesen írásban kell kérni, a megtekintett iratkör megjelölésével. Az elnök a rövidebb időn belül az Egyesület székhelyén biztosítja.
 5. Az Egyesület elnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való betekintést az Egyesülettel jogvitába álló, vagy ellen érdekű fél számára, továbbá, ha az adott iratokba való betekintés az Egyesület érdekeit sérti.
 6. Az Egyesület nyilvánosan, a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint működik.
 7. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások bárki által megismerhetők.
 8. Az Egyesület szolgáltatásai megismerhetők:
  • az Egyesület székhelyén 
  • az Egyesület által kiadott felvilágosító kiadványokból, szórólapokból,
  • az Egyesület által kifejtett tevékenység útján
 9. Az Egyesület beszámolóiba, jelentéseibe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület gondoskodik továbbá a jelentéseknek és a beszámolóknak a nyilvánossá tételéről.

VII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 1. Az Egyesület gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjét szabályozó jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével, az alábbiak szerint végzi.
 2. Az Egyesület bevételei:
  • tagdíjak,
  • pártoló tagok adományai,
  • pályázati pénzek, rendezvények bevételei
  • a természetes és jogi személyek anyagi támogatása
  • az egyesületi vagyon hozadéka, valamint egyéb bevételek
 3. A tagdíj összegét, befizetésének módját a közgyűlés határozza meg. A tagdíjfizetésről az elnökség kijelölt tagja a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok az egyesület részére személyenként tagdíjat, vagyoni hozzájárulást nyújtanak. A tagdíjat az egyesület pénztárába, vagy az egyesület nevére szóló számlára kell befizetni. A tagdíjat az adott tárgy év május 31. napjáig kell teljesíteni.
 4. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
 5. Az Egyesület másodlagosan gazdálkodhat, vállalkozhat, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel és azt jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
 6. Az Egyesület kiadásai az Alapszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kiadások, úgymint: a programok, akciók, kiadványok kiadásai: működési költségek, és egyéb kiadások.
 7. Az Egyesület éves költségvetés alapján dolgozik. Cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja.
 8. Az egyesület pénzeszközeit pénzintézeti számlán kezeli.
 9. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
 10. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, és azt kizárólag az Alapszabályban meghatározott cél szerinti és közhasznú tevékenységekre fordítja.
 11. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül is bárki részesülhet
 12. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és nem fogad el.
 13. Az Egyesület megszűnése esetén a megmaradó vagyonról az Egyesület Közgyűlése dönt.
 14. Az Egyesület bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot.
 15. Az Egyesület befektető tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 16. Az Egyesületre irányadó beszámolási, letétbe helyezési és nyilvántartási szabályokra a 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.
 17. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
 18. Az Egyesület működésével szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az Alapszabályban szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével.
 19. A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell: közhasznúsági melléklet (a 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet (lásd 2.sz.melléklet) A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

VIII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását, vagy más egyesülettel való egyesülését kimondja, vagy a bíróság feloszlatja, illetve a megszűnését megállapítja.
 2. A feloszlást a Közgyűlés kimondja, ha más társadalmi szervezettel egyesül, ha az arra jogosult szerv feloszlatja, ha az arra jogosult szerv megállapítja megszűnését. Az Egyesület megszűnésének szabályait a Ptk.640. §-ban rögzített módon és részletességgel szabályozza.
 3. Az Egyesület megszűnése esetén a vagyonáról, annak sorsáról a Közgyűlés dönt.

IX. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvő képességét a tevékenységet ellátásakor szükséges körben nem korlátozták.
 2. A vezető tisztségviselők (elnökségi tagok) ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
 3. Nem lehet tisztségviselő (elnökségi tag) akit a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadság vesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. Nem lehet tisztségviselő az, akit a foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak.
 4. Az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 6. A közgyűlés, valamint az elnökség határozat hozatalában nem vehet részt az a személy:
  • aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a/ kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
  • bármilyen előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 7. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet, így az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző 2 évben legalább egy évig;
  1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál nyilvántartott adó-és vám tartozását nem egyenlítette ki
  2. akivel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
  3. akivel szemben az állami adó- és vámhatóság üzlet lezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzlet lezárást helyettesítő bírságot szabott ki
  4. akinek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölt.

A vezető tisztségviselő (elnökségi tag), illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – célszerinti juttatásban nem részesítheti.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (új ptk), a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a később meghozandó közgyűlési határozatok megfelelően irányadók.
 2. A Módosított Alapszabályt a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége Egyesület Közgyűlése 2018. április 17. napján elfogadta.

Eger, 2019. március 05.

Farkas Attila
elnök

Záradék:                                                                                                            Alulírott Dr. Simon Ferenc ügyvéd a mai közgyűlésen meghozott határozatok alapján szükségessé váló módosítások jelentős számára tekintettel hatálytalanította az egyesület korábbi alapszabályát és az alábbi egysége szerkezetbe foglalt alapszabályt lépteti hatályba. Ezen módosításokkal egysége szerkezetbe foglalt alapszabály az egyesület ellenjegyzés időpontjában aktuális Alapszabálya.                                                                                                          Készítettem és ellenjegyeztem.                                                                                Dr. Simon Ferenc ügyvéd                                                                                          KASZ azonosító: 36068344                                                                                      Simon ügyvédi iroda                                                                                                3300 Eger, Foglár u. 2. 1/3 sz.