Köszöntő

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 1992. december 4.-én alakult azzal a céllal, hogy közhasznú szervezetként összefogja és szervezze a megyében tevékenykedő nyugdíjasokat és képviselje azok érdekeit.

A szövetség feladatai a következők:

 1. az érdekvédelem, az egészség megőrzése, egymás segítése, támogatása,
 2. a nyugdíjas korosztály életminőségét javítva hozzájárulni a mai korban az emberi jogok minél szélesebb körű megvalósításához,
 3. a kulturális örökségünk, nyelvünk ápolása, a hagyományok átadása a következő nemzedéknek
 4. a közösségek, klubok kialakítása, a munka beindítása, a civil közösségek erősítése
 5. a társadalmi elvárásoknak megfelelően ösztönözni a klubok szervezeti, jogi kereteinek kialakítását,
 6. összefogni a megyében tevékenykedő nyugdíjas klubok munkáját,
 7. biztosítani a klubvezetők szakmai továbbképzését,
 8. megyei és regionális rendezvények megszervezése (versenyek, találkozók, fesztiválok, bálok)
 9. fogyasztóvédelmi segítségnyújtás,
 10. folyamatos kapcsolattartás az országos, regionális és megyei szervezetekkel,
 11. együttműködés az önkormányzatokkal,
 12. kapcsolataink szélesítése a határon túli magyarsággal,
 13. az anyagi erőforrások megteremtése rendezvényeink lebonyolításához, pályázatok írása.

Farkas Attila
Nyugdíjasok Heves megyei Szövetsége
Elnök
Eger, Knézich K. út 8.
Adószám: 18570113-1-10

 

Köszönetnyilvánítás

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége köszöni Önöknek a 2018 évben nyújtott támogatást és kéri, hogy a 2019 évi adójuk 1%-ának felajánlásával továbbra is segítsék a szervezet céljainak megvalósítását.

Bankszámlaszám

OTP: 11739009-20125569