Karácsonyi Köszöntő

Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni az az, hogy az ember tudjon szeretet adni és elfogadni is. Csak ez teheti boldoggá az embert." Ilyenkor minenkinek lehetősége van megtisztulni és állandó emberi értékek mellett állást foglalni. Ilyen érték a szeretet, az elfogadás, az együttérzés, a megbocsátás. A karácsonyt megelőzően a várakozást, a nyugott készülődést kell előtérbe helyezni. Az ünnepet az emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti meg a hétköznapoktól. Őrizzük meg az ünnepi pillanatokból azokat, amely majd hétköznapokat teszi ünnepivé, méltóságtelivé. Mit is kívánhatnánk magunknak a következő évre? Természetesen mindenkinek egészséget, boldogságot, békességet, anyagi biztonságot és sok sok elfogadó szeretetet.

Ezen gondolatokkal köszöntölek Benneteket, Áldott Karácsonyt és sikerekben gazdag Boldog Újesztendőt kívánok. 

2021.12.20.

 

            Farkas Attila elnök

 

Köszöntő

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 1992. december 4.-én alakult azzal a céllal, hogy közhasznú szervezetként összefogja és szervezze a megyében tevékenykedő nyugdíjasokat és képviselje azok érdekeit.

A szövetség feladatai a következők:

 1. az érdekvédelem, az egészség megőrzése, egymás segítése, támogatása,
 2. a nyugdíjas korosztály életminőségét javítva hozzájárulni a mai korban az emberi jogok minél szélesebb körű megvalósításához,
 3. a kulturális örökségünk, nyelvünk ápolása, a hagyományok átadása a következő nemzedéknek
 4. a közösségek, klubok kialakítása, a munka beindítása, a civil közösségek erősítése
 5. a társadalmi elvárásoknak megfelelően ösztönözni a klubok szervezeti, jogi kereteinek kialakítását,
 6. összefogni a megyében tevékenykedő nyugdíjas klubok munkáját,
 7. biztosítani a klubvezetők szakmai továbbképzését,
 8. megyei és regionális rendezvények megszervezése (versenyek, találkozók, fesztiválok, bálok)
 9. fogyasztóvédelmi segítségnyújtás,
 10. folyamatos kapcsolattartás az országos, regionális és megyei szervezetekkel,
 11. együttműködés az önkormányzatokkal,
 12. kapcsolataink szélesítése a határon túli magyarsággal,
 13. az anyagi erőforrások megteremtése rendezvényeink lebonyolításához, pályázatok írása.

Farkas Attila
Nyugdíjasok Heves megyei Szövetsége
Elnök
Eger, Knézich K. út 8.
Adószám: 18570113-1-10

 

Köszönetnyilvánítás

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége köszöni Önöknek a 2020 évben nyújtott támogatást és kéri, hogy a 2021 évi adójuk 1%-ának felajánlásával továbbra is segítsék a szervezet céljainak megvalósítását.

 

Bankszámlaszám

K§H Bank: 10403507-50526971-83491006

Nyilvánosság:

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége tevékenységét támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap: