Bemutatkozás

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, 2018. április 17-én megtartott küldöttgyűlésén tisztújítást tartott. A választás után az elnökség összetétele 40%-ban változott. Új, nagy közösségi múlttal rendelkező tagok kerültek az irányításba. Új elnököt, alelnököt és titkárt választottak.

Elnök lett Farkas Attila, aki korábban a szövetség alelnöke volt. Alelnöknek választották Vinczéné Kovács Margitot, aki elnökségi tag volt és titkári feladatokat lát majd el Kovács Miklósné, a vámosgyörki Őszirózsák Nyugdíjas Klub vezetője.

Az elképzelések szerint, egy aktív, a mai kor jellegzetességeit magán viselő nyugdíjas szövetség fog kiépülni. Együttműködő, a feladatokat egyenrangú partnerként vállaló elnökség lesz a vezetés. Az Elnöki feladat lesz a feladatok szétosztása, azok magas szintű megvalósítása, a Szövetség képviselete. Mindenki javaslatára, észrevételére, munkájára szükség lesz. Együtt fogunk dolgozni a nyugdíjasokért.

A Szövetség hagyományosan ismétlődő programjait, rendezvényeit megtartjuk. Szeretnénk azokat fejleszteni, valamint több járásban, új helyszínt bevonni a programok megvalósításába. Ebben a hónapban, Egerben kerül sor a nóta- és dalversenyre. Májusban Gyöngyös ad helyet a Kelet Magyarországi Senoir Táncfeszöválnak.

A Szövetség továbbra is szeretne a nyugdíjas társak igényeinek, kéréseiknek eleget tenni. Kultúrális programokat, sportnapot, egészségmegőrző és felvilágosító előadásokat fogunk szervezni.

Megújul majd a kommunikációs és informaökai rendszerünk. Honlapunk működik, ahol minden fontos információ olvasható lesz. Klubtagjaink és az érdeklődők tudni fognak a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének életéről.

Szeretnénk, ha a megye nyugdíjasai, a munkában töltött évek után is élvezetes, élményeket nyújtó közösségi életet élnének. Szeretnénk, ha a Senior versenyeken bizonyosságot tudnának adni arról, hogy a nyugdíjas évek is nagyon szépek.

Az Elnökség feladata lesz a programgazdag, financiálisan biztosított Szövetségi élet megeteremtése.

 

                                                                        Farkas Attla

                                                    Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnöke

 

 

A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 1992. december 4.-én alakult azzal a céllal, hogy közhasznú szervezetként összefogja és szervezze a megyében tevékenykedő nyugdíjasokat és képviselje azok érdekeit.

A szövetség feladatai a következők:

 1. az érdekvédelem, az egészség megőrzése, egymás segítése, támogatása,
 2. a nyugdíjas korosztály életminőségét javítva hozzájárulni a mai korban az emberi jogok minél szélesebb körű megvalósításához,
 3. a kulturális örökségünk, nyelvünk ápolása, a hagyományok átadása a következő nemzedéknek
 4. a közösségek, klubok kialakítása, a munka beindítása, a civil közösségek erősítése
 5. a társadalmi elvárásoknak megfelelően ösztönözni a klubok szervezeö, jogi kereteinek kialakítását,
 6. összefogni a megyében tevékenykedő nyugdíjas klubok munkáját,
 7. biztosítani a klubvezetők szakmai továbbképzését,
 8. megyei és regionális rendezvények megszervezése (versenyek, találkozók, feszöválok, bálok)
 9. fogyasztóvédelmi segítségnyújtás,
 10. folyamatos kapcsolattartás az országos, regionális és megyei szervezetekkel,
 11. együttműködés az önkormányzatokkal,
 12. kapcsolataink szélesítése a határon túli magyarsággal,
 13. az anyagi erőforrások megteremtése rendezvényeink lebonyolításához, pályázatok írása.

A szövetséget Tófalusi Emil hozta létre 28 klubbal, Móricz Máténé, Havasi István, Papp Jánosné, Cseh Ferencné, Ivádi Lászlóné, Orosz Dávid, Strumf Lászlóné, Ötvös Imre és Kovács Lászlóné alapítók segítségével. Később bekapcsolódott Sándor Ferenc, Dr. Orosz Miklós, Guö Zoltán, Bíró Lajos, Kovács László, Nagy László. A megalakulásban sok segítséget nyújtott Sebestyén János. Tófalusi Emil betegsége és halála után a szövetséget Bujdosó Sándorné vezeö. A hálózat kiépítése során folyamatosan jöttek létre a klubok, jelenleg 113 működik a megyében.

1998. április 11.-én Nagyné Váradi Mária Anna támogatásával került megrendezésre az első vers és prózamondó verseny. Az Országos Szövetség ezt fejlesztette tovább regionális és országos versennyé. A tovább jutó versenyzőink minden évben szerepelnek a Körcsarnokban. Dr. Kamarás István a Kárpát medencei versenyen, első lett. A sarudi arató versenyen, a verpeléö találkozókon mindig családias hangulatban zajlanak a programok. A kórusok találkozója Gyöngyöshalászon lett megszervezve.

Az elmúlt években sokat fejlődött a mozgalom. Nemcsak tartalmilag, hanem külsőségében is. Szebbnél szebb hagyományőrző viselet vagy szép formaruha jelent meg közszerepléseken. Rangos versenyekről hoznak díjakat versenyzőink úgy, mint Arany Páva külön díj, Arany Páva díj. Megyénk szülöttéről, Vas Lajosról elnevezett nagydíjjal több kórusunk rendelkezik. „Kóta” arany, ezüst díjat is többször kaptak kórusaink. Heves megyéért díjjal rendelkezik az egri Dobó Kaöca hagyományőrző kórus, a siroki Nyírjes Asszonykórus, a szűcsi Évgyűrűk Nyugdíjas Egyesület valamint a domoszlói klubunk.

Táncfeszövált, két alkalommal rendeztünk a polgármesteri hivatal támogatásával, amelyet hagyománnyá szeretnénk tenni. Békésről, az országos versenyről Mezőtárkány, Gyöngyöshalász, Abasár, Egerfarmos ezüst, Vámosgyörk és Karácsony bronz minősítéssel tért haza. Szóló ének, nóta és dalfeszövált is rendezünk minden évben. 2011-ben a Dobó Kaöca hagyományőrző kórus 3., Gyöngyöshalász 1. helyezést hozott el Salgótarjánból. Magyar dal és nóta énekesünk az egercsehi Pozsik Jachimné 6 első helyezést, Veres Istvánné az év hangja díjat hozta el Győrből. Minden évben az egri Gárdonyi Géza színházat béreljük ki egy napra, nagyszabású rendezvényünk helyszínének. A Derűs Alkony klub támogatásával, 2 alkalommal rendeztünk nyugdíjas megyebált.

Kulturális munkánk kiemelkedő része, az évente megrendezésre kerülő, Senior Országos Színjátszó feszövál. A „világot jelentő deszkákon” amatőr nyugdíjasok mutatják be színészi tehetségüket. Az ország minden részéből érkeznek résztvevők. Az Idősek Világnapját a Sportcsarnokban rendezzük meg az Idősügyi tanács támogatásával. Megünnepeltük az 50. házassági évfordulósakat, meghatóan néztük a pompás népviseletbe öltözött zászlóvivők bevonulását az ünnepségre.

Fontos feladatunk volt az elmúlt években az érdekvédelem. Az elnökség, heö egy alkalommal tart ügyeletet. Gyakran nyújtottunk segítséget a vízművek, az áramszolgáltató és a telefon szolgáltatás ügyekben. Volt rá példa, hogy még gyógycipő ügyben is eljártunk. Pályázaö forrás segítségével Hevesen és Füzesabonyban fogyasztóvédelmi irodát is működtettünk. Segítettünk a méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély ügyekben. Évekig intéztük az üdülési csekkeket is. Szorgalmazásunkra az országban másodikként jött létre az Idősügyi Tanács, mely jelenleg is eredményesen működik. Karitatív tevékenységet 1999-től folytatunk, amikor megyénket elvitte az árvíz. A ösza és a Tarna menö nyugdíjas károsultak ünnepélyes körülmények között kapták meg tőlünk a segítséget.

Az egészséges életmód kialakítására odafigyelünk, több éve szervezzük a 10 ezer lépés mozgalmat. A 8 sportnapból 2-2 alkalommal látott vendégül Poroszló és Bükkszék polgármestere. 1999-ben együttműködési szerződést kötöttünk Sepsiszentgyörgy, Bártfa és Beregszász nyugdíjasaival. Bejártuk Párizst, kétszer Rómát, ötször Görögországot, 15 éve utazunk Erdélybe és a Fekete tenger partjára, ahová már jönnek velünk a gyerekek és az unokák is. Amikor még volt határon túli Hivatal akkor pályázaö pótlással utazgattunk. Megható utunk volt ”Rákóczi nyomában” Borsi várától Homonnán át Kassáig. ösztelegtünk a Vereckei Hágón honfoglaló őseink emléke előtt, felkerestük több ízben az ezer éves határt Gyímesbükkön.

Jó és élő kapcsolatunk van az országos és megyei szervekkel. Eddig sok nyertes pályázat segítségével tudtuk fenntartani a szövetséget. Jelenleg kevesebb lehetőségünk van pályázni és kevesebb pályázat jár sikerrel. Jelenleg gazdasági helyzetünk szűkösebb, működési költségeink alig biztosítottak.